Spreekuur van de huisartsen – Huisartspraktijk Zandweg – Maarssen
Wolfs-Smits Huisartsenpraktijk

Welkom in de huisartsenpraktijk van Mieke Wolfs-Smits met vestigingen in Maarssen-Dorp en Op Buuren. Wilt u patiënt bij ons worden dan bent welkom voor een kennismakingsgesprek of schrijf u direct in. Ons Portaal is voor 24/7 e-health diensten.

Spreekuur van de huisartsen

De praktijk werkt uitsluitend met spreekuur op afspraak. De huisartsen houden zowel in de ochtend als in de middag spreekuur. Op dinsdagavond is er standaard een avondspreekuur. Vraagt u ook naar de andere mogelijkheden van onze flexibele spreekuren. Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur dan kunt u bellen met de praktijk. Voor een afspraak op het spreekuur nog dezelfde dag belt u bij voorkeur tussen 08:00 en 10:00 uur. De praktijkassistente kan u vragen waarvoor u de huisarts wilt raadplegen.  Zo kan zij beter samen met u bepalen welk tijdstip en welke locatie voor u en de arts het meest passend is. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de mate van spoedeisendheid van uw eventuele klachten of vraag. De praktijkassistente heeft net als de artsen een beroepsgeheim en zal altijd vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Voor elke afspraak wordt, volgens de richtlijnen van de verzekeraars,  10 minuten gereserveerd en elke afspraak geldt voor één patiënt en in principe voor één vraag.

Wilt u bij het maken van een afspraak het telefoongesprek zo kort mogelijk houden zodat wij optimaal bereikbaar zijn en blijven.

Meer tijd nodig?

Voor een afspraak/consult wordt dus in principe 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld voor meerdere vragen, klachten of problemen komt of met meerdere personen? Overlegt u dan even bij het maken van de afspraak met de assistente, dan wordt er eventueel een langer consult, bijvoorbeeld 20 minuten of meer,  met u afgesproken. Het is belangrijk dat er voldoende tijd voor uw vraag vrij gehouden wordt, dus schroomt u niet daarom te vragen.

Op welke locatie?

Samen met de assistente kunt u bepalen op welke locatie u naar het spreekuur wilt komen. U bent als patiënt niet speciaal aan een vestiging gebonden. U kunt, afhankelijk van wat u uit komt en wellicht afhankelijk van welke spoedeisendheid er sprake is, samen met de assistente tot een passende afspraak komen.

Spoedeisende vragen krijgen altijd dezelfde dag nog de juiste aandacht van één van de artsen. Dat kan zijn dat u teruggebeld wordt of dat u alsnog langs de praktijk kunt komen.

Afmelden voor een afspraak

Kan een gemaakte afspraak onverhoopt niet doorgaan, meld dit dan zo snel mogelijk telefonisch via de praktijkassistente.

Spreekuurtijden lokatie Zandweg

Maandag: van 07:30-08:00 uur op afspraak vroeg-ochtend spreekuur (web-agenda)
van 08:00-10:30 uur op afspraak
van 14:00-16:00 uur op afspraak
Dinsdag: van 07:50-08:00 uur op afspraak vroeg-ochtend spreekuur (web-agenda)
van 08:00-10:30 uur op afspraak
van 14:00-16:00 uur op afspraak
van 17:00-20:30 uur op afspraak avondspreekuur Opbuuren (indien nodig)
Woensdag: van 07:50-08:00 uur op afspraak vroeg-ochtend spreekuur (web-agenda)
van 08:00-10:30 uur op afspraak
van 13:30-16:00 uur op afspraak
Donderdag: van 07:30-08:00 uur op afspraak vroeg-ochtend spreekuur (web-agenda)
van 08:00-10:30 uur op afspraak
van 13:00-16:00 uur op afspraak
Vrijdag: van 07:50-08:00 uur op afspraak vroeg-ochtend spreekuur (web-agenda)
van 08:00-10:30 uur op afspraak (web-agenda)
van 13:30-16:00 uur op afspraak

Spreekuurtijden lokatie Op Buuren

Maandag t/m  vrijdag: dagelijks op afspraak via de praktijkassistente
Dinsdagavond: van 17:30 – zolang als nodig, uitsluitend op afspraak

Telefonisch spreekuur

Dagelijks is er telefonisch spreekuur tussen 11:00-11:45 uur. U kunt dan bellen met het gewone praktijknummer voor (kleine) medische vragen, maar ook voor uitslagen. U krijgt dan meestal direct één van de huisarten telefonisch te spreken.

Avondspreekuren

Op de vestiging in Op Buuren op afspraak indien nodig en uitsluitend op afspraak.
De Praktijkondersteuners POH-GGZ hebben ook op donderdagavond spreekuur op de locatie Zandweg (uitsluitend op afspraak).