Bijzondere spreekuren – Huisartspraktijk Zandweg – Maarssen
Wolfs-Smits Huisartsenpraktijk

Welkom in de huisartsenpraktijk van Mieke Wolfs-Smits met vestigingen in Maarssen-Dorp en Op Buuren. Wilt u patiënt bij ons worden dan bent welkom voor een kennismakingsgesprek of schrijf u direct in. Ons Portaal is voor 24/7 e-health diensten.

Bijzondere spreekuren

In de praktijk worden diverse bijzondere spreekuren gehouden waarvoor u een afspraak kunt maken, denk hierbij aan:.

• kleine chirurgische ingrepen, zoals wondhechtingen en het verwijderen van huidafwijkingen
• uitvoeren van 24 uurs bloeddrukmetingen
• Overleg of bezoek aangaande Palliatieve en Terminale Zorg (voor uitleg zie toelichting hieronder)
• diëtistenspreekuur; één keer per twee weken op woensdagmiddag door diëtistenpraktijk HarkemaU kunt een afspraak maken via hun eigen telefoonnummer 0346-822702.
• Aanstippen van wratten met stikstof tijdens het wrattenspreekuur (voor uitleg zie toelichting hieronder). Elke dag uitsluitend op afspraak. Bij binnenkomst kunt u zich even melden bij de Assistente.

Palliatieve en terminale Zorg

Uit de NHG-audit blijkt dat onze praktijk op hoog niveau palliatieve en terminale zorg levert. Onze huisartsen staan altijd open voor een gesprek over levenseinde.

Sinds 2017 hebben we 4 keer per jaar een PATZ-overleg. (overleg met wijkverpleging, oncologieverpleegkundige, hospice-arts en de huisartsen) Dokter Wolfs is vanaf januari 2018 geregistreerd als SCEN arts.
Dit alles om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen leveren. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is  ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten. Terminale zorg is een klein deel van de palliatieve fase, namelijk de laatste fase. Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien maximaal drie maanden is.

Palliatieve sedatie en euthanasie worden vaak in één adem genoemd. Dat wekt de suggestie dat het ongeveer om hetzelfde gaat, maar palliatieve sedatie en euthanasie zijn niet hetzelfde. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie:

Om euthanasie kan de patiënt verzoeken. Palliatieve sedatie is een behandeling die meestal door de arts wordt voorgesteld. Dit gebeurt veelal in samenspraak met verpleegkundigen, naasten en – indien mogelijk – de patiënt. Euthanasie kent een abrupte dood, palliatieve sedatie een geleidelijke. Bij euthanasie is er zekerheid over het moment van overlijden, bij sedatie niet.

Euthanasie kan worden toegepast op een moment dat het natuurlijke sterven nog weken op zich zou kunnen laten wachten. Er moet wel sprake zijn van ondraaglijk, uitzichtloos lijden. Palliatieve sedatie is uitsluitend bedoeld voor de laatste twee weken van de stervensfase.

Voor artsen is het grootste verschil dat er twee andere doelen van de behandeling zijn. Bij euthanasie gaat het om daadwerkelijke levensbeëindiging. Bij sedatie om verlichting van één of meer symptomen.

Ook wat de procedure betreft zijn er belangrijke verschillen:

  • De arts moet euthanasie melden bij en laten toetsen door een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Bij sedatie bestaat die verplichting niet.
  • Bij de uitvoering van euthanasie is een tweede arts ( de Scen arts) betrokken. De Scen arts moet de patiënt ook zien en spreken. Bij sedatie bestaat deze verplichting niet.

Over al deze aspecten kunt u in gesprek gaan met Dokter Wolfs.

Wrattenspreekuur

Het niet behandelen van wratten heeft bijna altijd de voorkeur. Ongeveer 60% van de wratten bij kinderen verdwijnt spontaan, zonder pijn of achterlating van een litteken in een jaar. En circa 80% verdwijnt in drie jaar. Wratten worden veroorzaakt door een virus. Wratten verwijderen doet pijn. Dit komt doordat bevriezing dezelfde pijnsensatie geeft als een brandwondje. Kinderen moeten hierop worden voorbereid door de ouders.

Het aanstippen van de wrat met vloeibare stikstof wordt cryotherapie (bevriezing) genoemd. Vooral bij voetwratten is het verstandig om de wratten gedurende een aantal weken voor te behandelen, om de dikke hoornlaag los te weken. Dit gebeurt door op de wrat een pleister te plakken met een weekmakend zalfje of salicyltinctuur, dit is zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek. De pleister moet je één tot twee keer per dag vervangen. De omgevende gezonde huid moet beschermd worden met vaseline of zinkolie.

De wratten worden behandeld met vloeibare stikstof (temperatuur van -196°C), wat in een dampend vaatje aanwezig is. Er wordt een grote wattip in het vaatje gedoopt, waarna deze op de wrat wordt gedrukt. De stikstof bevriest de wrat en de omringende huid. Soms ontstaat er een blaar, welke binnen een week verdwijnt. Het beste is om de blaar met rust te laten. Gaat de blaar binnen 48 uur open, dan even joderen en pleister erover. Zwemmen en in bad gaan is toegestaan, maar wees voorzichtig bij een blaar die binnen 48 uur opengaat. Dit ter voorkoming van een infectie.

In geval de behandeling niet heeft geholpen, dan zal de behandeling met stikstof meestal herhaald worden. Dit kan elke dag op afspraak in de praktijk (locatie Zandweg) mits er geen blaar is ontstaan.

Dagelijks spreekuur in de wijk Op Buuren

Sinds de start van de bouw van de wijk heeft de praktijk van dokter Wolfs een vestiging in Op Buuren. De praktijk is per 1 februari 2016 verplaatst naar het nieuwe en moderne pand Plein2 aan het J. Homan van der Heideplein. In 2009 heeft de praktijk van dokter Wolfs het initiatief genomen om de huisartsenzorg in de nieuwe wijk Op Buuren te verzorgen. In die tijd was de wijk nog nauwelijks bewoond, maar werd wel al dagelijks een spreekuur door dokter Wolfs gehouden. Inmiddels zijn wij een vertrouwd onderdeel van de zorgfaciliteiten die het Homan van der Heideplein biedt. Op de vestiging Op Buuren wordt dagelijks op afspraak door dokter Wolfs spreekuur gedaan. Ook is er in ieder geval elke dinsdagavond op afspraak een avondspreekuur door de eigen artsen.

Voor patiënten van dokter Wolfs die ingeschreven staan bij Apotheek Vechtevoort en Plesmanlaan is het mogelijk de aangevraagde medicijnen af te halen uit de lockers die op het Homan van der Heideplein, onderin aan de buitenzijde van het Torengebouw, door de apotheek zijn aangebracht. U dient dit zelf met de apotheek te regelen.

Wij zijn overigens van mening dat, ondanks diverse samenwerkingsverbanden, u recht heeft op een onafhankelijke doorverwijzing passend bij de beste oplossing voor u; u bent in onze praktijk in overleg met de huisartsen dus vanzelfsprekend geheel vrij in uw keuze van doorverwijzing naar andere disciplines.